Hem

Medarbetar- & Ledarcoachning

 

Medarbetar- och ledarcoaching tar tillvara varje individs inneboende kraft och förmågor till utveckling.

 

Ledarcoachning tar sin utgångspunkt i nuläge och roll. Ett bilateralt utvecklingsfokus med individens och organisationens behov som utgångspunkt.

 

 Ledarcoaching genomförs med fördel som en kombination med en 360° Ledarprofil för att snabbt ringa in utvecklingsområden och potentialser och skapar bra förutsättningar i samtalen. 

 

 

- ta förmågor, kunskaper, drivkrafter o engagemang


Tillvara  

 

Är du i behov av att utveckla och stäkra din organisation, dina ledare/ledningsgrupp, dig själv och dina medarbetare? Inför en kommande förändring, för att förbättra måluppfyllelsen och öka verksametseffektivten. Träna förmågor och öka kompetensen i att sambeta, skapa samsyn, ge feedback, och reflektera. 

 

- Utveckla ett hållbart ledarskap och ge ledare möjlighet till ökad självinsikt utifrån nuvarande roll med 360° återkopplingar

- Ett integrerade ledarskapet med fokus på de viktiga ledardimensionerna förändring, relation och struktur 

- Verksamhetens hörstenar och medarbetskap

- Onbording process - snabbare och effektivare

- Skapa samsyn och reflekterande team och grupper - en viktig förmåga för verksamhetseffektivitet

- Organisationsneddragning eller nedläggning av verksamhet görs ansvarsfullt

- Skapa tydlighet i verksamheten och förbättrad rolltagning 

- Utveckla coachande förhållningssätt, förbättrad feedback och konstruktiv hantering av konflikter

- Utvecklande- och utmanande dialoger

- Social Networks analys 

Verksamhets-analys & Organisations-utveckling

 

Vi kan genomföra en verksamhetsanalys och ni får en genomlysning av en oberoende part som ett komplement till egna analyser.  Metoderna och tillvägagångssättet utifrån vad som bäst passar i organisationen.

Ledarutveckling med 360° Ledarprofiler

 

Vill utveckla hela företagets ledarskap eller

en enskild chef  är detta ett effektivt, framgångsrikt och uppskattat sätt.

 

Farax Leadership Model har använts i hundratals chefsutvecklingsuppdrag i olika typer av organisationer, brascher och storlekar.

 

Det är ett beforskat och vetenskapligt 360° verktyg. Med fokus på ledarbeteende.  Metoden och verktyget ger bevisat goda resultat för ledare på alla nivåer. 

 

Kan kombineras olika ledardialog och utvecklande tre-partsamtal. 

 

Interimsuppdrag

 

Behöver ni en tillfällig förstärkning? Alltifrån ett begränsat uppdrag till längre åttaganden.

Grupp-/Team-utveckling

 

Fungerande team är en viktig del för ett effektivt arbete och god resultat.

 

Skapa samsyn, ta tillvara och synliggör gruppens och individernas olika förmågor och kunskapeter. Öka gruppens förmåga till reflektivtet. 

Social Networks Analsyzis

 

Få tydligare bild av organisationen och få bättre möjlighet att skapa bättre resultat.